Veel gestelde vragen

WAT IS DE WAARDE VAN HET CERTIFICAAT 'FITNESSBEGELEIDER'?

Met de competentietest wordt de essentiële basisbekwaamheid van de (toekomstige) fitnessprofessional getoetst. Voor de fitnesssector is dat van grote waarde, omdat de gezondheidssector, overheid, bedrijven, fitnessbeoefenaars en alle andere partners in dit verhaal - weten welke fitnessbegeleiders garant staan voor kwaliteit. Met het certificaat en bewijs van werkervaring kan de kandidaat ook een inschaling (level 3) aanvragen op het EREPS-register, waar alle fitnessbegeleiders, personal trainers en andere fitnessprofessionals zichtbaar zijn.

Uiteraard heeft het certificaat ook een grote meerwaarde om werk te vinden binnen de fitnesssector, aangezien je als kandidaat kan bewijzen dat je beschikt over een helder en overtuigend bewijs van basisbekwaamheid.

HOELANG IS HET CERTIFICAAT GELDIG?

Het certificaat 'Fitnessbegeleider’ is levenslang geldig. Echter is het belangrijk te weten dat het gaat over essentiële basiskennis en vaardigheden. Deze dienen op regelmatige basis opgefrist en/of bijgeschaafd te worden. Daarom dient de fitnessprofessional jaarlijks minstens 10u loopbaanontwikkeling of bijscholing aan te tonen om de inschaling op EREPS geldig te houden.

KAN IK MIJN TEST INKIJKEN?

Na de competentietest zal de score onmiddellijk zichtbaar zijn, waarna de kandidaat de mogelijkheid heeft om de test onder toezicht in te kijken. Eens de test is afgesloten, is het niet meer mogelijk de juiste of foute antwoorden te bekijken.

WANNEER ZAL IK MIJN CERTIFICAAT ONTVANGEN?

Onmiddellijk na een positieve competentietest zal de kandidaat een digitale versie ontvangen. Belangrijk is om het juiste mailadres in te vullen bij de registratie.

HOEVEEL KOST EEN REGISTRATIE OP EREPS?

De prijs per registratie bedraagt 30 euro/jaar. Daarnaast dient de kandidaat ook een geldige BA-verzekering te hebben.(enkel indien ze niet gedekt zijn door de werkgever) De mogelijkheid bestaat steeds om deze verzekering af te sluiten via Fitness.be. Meer informatie over de BA-verzekering kan je aanvragen via info@fitness.be.

HOE REGISTREER IK OP EREPS?

STAP 1
Surf naar www.ereps.eu/benl/ereps-registratie.

STAP 2
De kandidaat dient zijn/haar huidige niveau te selecteren. Indien hij/zij het certificaat 'Fitnessbegeleider' heeft behaald en werkervaring kan aantonen, dan kan er ingeschaald worden op 'niveau 3 - fitnessbegeleider'. Wanneer de kandidaat reeds beschikt over een hogere kwalificatie, kan er een inschaling worden aangevraagd op een hoger niveau.

STAP 3
Hier dient de kandidaat zijn/haar CV op te laden, alsook 3 belangrijke fitnesskwalificaties. Dit zijn extra certificaten, bijscholingen of opleidingen.

STAP 4
Onderteken de gedragscode. Het EREPS-lidmaatschap is enkel voor fitnessbegeleiders of (personal) trainers die al een eigen BA-verzekering hebben of gedekt zijn door hun werkgever. Wanneer de kandidaat geen BA-verzekering heeft, dient hij/zij deze eerst in orde te brengen alvorens de inschaling aan te vragen.

Volg hierna de vermelde stappen.

IK BEN DYSLECTISCH, WAT NU?

Wanneer de kandidaat kan aantonen dyslectisch te zijn, bestaat de mogelijkheid de competentietest te maken op papier, in een groter lettertype en/of op A3-formaat. Er is ook geen tijdslimiet per vraag, maar de test moet wel afgewerkt worden binnen de 60 minuten.

MET WELKE VOORKENNIS KAN IK ZONDER OPLEIDING DEELNEMEN AAN DE COMPETENTIETEST?

Het is belangrijk om weten dat zelf aan fitness doen niet overeenstemt met 'een goede fitnessbegeleider zijn'. Indien de kandidaat zonder voorgaande opleiding wenst deel te nemen aan de competentietest, is het belangrijk ervaring te hebben met fitnessbegeleiding in een fitnessclub, studio of andere fitnessonderneming. Beschikt de kandidaat over kennis en vaardigheden betreffende andere sporten? Dan dient men wel de bedenking te maken dat het examen specifiek gaat over fitness.

De competentietest is echter wel toegankelijk voor iedereen vanaf 17 jaar die werkzaam is binnen het PC 314 of die gekoppeld is aan een erkende opleidingsverstrekker.