Missie & visie

Fitness.be heeft in samenwerking met NL Actief het handboek 'Fitnessbegeleider' uitgebracht. Dit handboek geeft een overzicht van essentiële kennis. Een basis die elke fitnessbegeleider zou moeten hebben. Van voedingsleer tot anatomie, van biomechanica tot trainingsleer, van krachttraining tot blessurepreventie en van EHBO tot dopingpreventie. Ook belangrijke zaken als de omgang met klanten komt uitgebreid aan bod. Een fitnessbegeleider zorgt voor een kwaliteitsvolle begeleiding welke resulteert in het behoud en verbeteren van de algemene fysieke en mentale gezondheid van de huidige en toekomstige fitnessbeoefenaars.

Dit handboek is gekoppeld aan een competentietest, waardoor huidige en toekomstige fitnessprofessionals na het behalen van een voldoende, een certificaat erkend door Fitness.be en de sociale partners ontvangen als bewijs van hun basiskennis. Ook opleidingsverstrekkers kunnen binnen hun bestaande opleidingstrajecten gebruik maken van zowel het handboek en/of de competentietest, zodat hun opleidingstraject een extra waarde krijgt en de cursisten een extra certificaat.

De competentietest is een theoretische test die bestaat uit 60 meerkeuzevragen, opgemaakt aan de hand van het handboek 'Fitnessbegeleider'. De test evalueert enkel essentiële basiskennis. Het staat uiteraard volledig los van de examens welke opleidingsverstrekkers zelf organiseren en de daaraan gekoppelde diploma’s, certificaten en inschalingen.